NL DE CZ

Všeobecné podmínky

Rezervace

Vyplnění a odeslání formuláře. Apartmány Klínovec rezervaci potvrdí e-mailem a vyzvou k zaplacení zálohy nebo celé platby.

Ubytování

příjezd
Ubytování je možné od 14:00 do 17:00 hodin (výjimky možné po dohodě).

odjezd
Vyklizení apartmánu do 10:00. Předání klíčů od apartmánu pověřené osobě nebo odevzdání klíčů do kanceláře Informačního centra.

Závěrečný úklid

Částka za úklid je započítána do celkové ceny za ubytování. Prosíme Vás, abyste před Vaším odjezdem umyli nádobí, svlékli ložní prádlo, umyli ledničku/mrazničku, vynesli odpad a provedli základní úklid.

Cena

Ceny jsou cenami smluvními a jsou uvedeny za apartmán/noc. Cena zahrnuje pronájem apartmánu s příslušenstvím, dodávku el. energie, vytápění, teplé a studené vody, provedení závěrečného úklidu, lůžkoviny, ručníky, osušky a toaletní potřeby (WC), parkování jednoho auta na vyhrazeném místě, ubytovací poplatky a závěrečný úklid. Cena nezahrnuje pojištění, dopravu ani stravování.Počet obsazených lůžek nerozhoduje. Maximální počet osob v apartmánu je 5. Minimální doba pobytu jsou 2 noci. Před příjezdem nebo nejpozději v den příjezdu je nutné složit kauci ve výši 3.000 Kč

Platební podmínky

Závazná rezervace
Povinností objednatele je uhradit 50% z ceny za ubytování do pěti dnů po obdržení potvrzení (e-mail/fax) ze strany poskytovatele. Pokud tato záloha nebude uhrazena na bankovní účet do 5 pracovních dnů po elektronickém potvrzení, bude rezervace automaticky stornována. Zbývající částka celkové ceny musí být uhrazena nejpozději 30 kalendářních dnů před příjezdem.

Při rezervaci 30 a méně kalendářních dnů před je celková cena splatná ihned. Úhradu ubytování může objednatel provést bankovním převodem nebo po dohodě s poskytovatelem v hotovosti. Po zaplacení zašle poskytovatel voucher k pronájmu a tím závazně garantuje pobyt v apartmánu. Na platbu za pronájem apartmánu je možné na vyžádání vystavit fakturu.

V případě, že objednatel v průběhu pronájmu svévolně zruší část svého pronájmu, nemá nárok na žádnou finanční náhradu.

Kauce

Za každý apartmán je vybírána kauce ve výši 3.000 Kč, jako záloha na vybavení apartmánu, která bude v případě, že nedojde ze strany objednatele k poškození vybavení nebo interiéru vrácena bezhotovostním bankovním převodem na účet objednatele nebo v hotovosti při odjezdu.

Kauce může být krácena i za hrubé porušení domovního řádu (např. rušení nočního klidu, nevyklizení apartmánu do stanovené doby aj.). V případě vyšší škody je objednatel povinen uhradit vzniklou škodu přímo v místě pobytu.

Storno podmínky

Pokud objednatel odstoupí od uzavřené smlouvy, je povinen hradit poskytovateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pobytu.

  • při odstoupení do 30 dnů před nástupem na pobyt 50% z ceny pobytu
  • při odstoupení od 29 – 14 dne před nástupem na pobyt 70% z ceny pobytu
  • při odstoupení od 13 – 0 dne před nástupem na pobyt 100% z ceny pobytu

Reklamace

V případě výhrad k úrovni služeb, respektive k nesouhlasu se smluvními podmínkami, je objednatel povinen své připomínky ihned písemně nebo osobně oznámit. Neoznámí-li své požadavky ihned, ztrácí nárok na pozdější eventuální odškodnění. Nepodaří-li se závadu neprodleně odstranit, může objednatel reklamovat pouze písemně a to nejpozdějí do 7 dnů po návratu z pobytu. Výsledek reklamačního řízení bude objednateli oznámen nejpozději do 30 dnů od data přijetí písemné reklamace.

Ski školy

Relaxace

Sledujte nás

Kontakt

Tel.: +420 739 066 379